La restauració

Recuperar al màxim possible la casa original projectada per Gaudí el 1883 ha estat l’objectiu fonamental del projecte de restauració.

Els treballs de restauració iniciats el mes de març de 2017 a la Casa Vicens han descobert les policromies originals amagades sota les diverses intervencions realitzades al llarg de la història. El criteri de restauració ha estat el retorn a l’original i el respecte cap a l’obra. Un equip interdisciplinari format per arquitectes, artesans, historiadors, experts en l’obra de Gaudí, químics i fotògrafs, entre d’altres, ha permès ratificar les hipòtesis prèvies.

Planta noble

En aquesta planta, la intervenció de restauració s’ha centrat en el rebedor, el menjador, la glorieta i el fumador.

El rebedor principal d’accés a la casa va ser modificat i actualment presenta una entrada lateral. Tota la superfície decorada va ser repintada amb una pintura de color crema que en eliminar-la en sec ha deixat al descobert una combinació de tons vermells i de coure en els diversos elements decoratius de l’espai. L’estructura de bigues i cassetons formalitzats a còpia de repeticions presentaven patologies antròpiques, filtracions del bany a la planta superior i la falta de dues unitats.

Al menjador s’apreciava un enfosquiment de la capa de la superfície policromada, juntament amb intervencions anteriors que coincidien amb zones de filtracions d’aigua. Per exemple, l’esgrafiadura vegetal d’heures, a l’estil oriental, d’una de les parets que es va repintar amb tons verds i purpurina; la neteja amb dissolvents gelificats ha permès reconèixer de nou els detalls de les nervadures interiors de les fulles a més a més dels degradats del color verd.

El sostre de la glorieta mostrava una gran presència de sals provinents d’una mala impermeabilització de la terrassa, a més a més d’una repintada generalitzada de color marró. Un cop s’ha eliminat la capa de pintura i després de sanejar les esgrafiadures en mal estat, s’han reproduït i reintegrat.

Dins de l’estructura de la façana principal apareix la font, un element important i neuràlgic, constituïda per una base circular que recull l’aigua, el cos principal i una escultura metàl·lica. A causa de les diverses intervencions, el conjunt havia desaparegut, així que la reconstrucció està basada en documentació fotogràfica.

Els colors recuperats al fumador, d’estil mossàrab, que presentava un color crema, són el blau com a fons, diferents tonalitats de verd per a les fulles i el daurat per als detalls dels relleus. Les peces que cobreixen les parets són de paper maixé, i fa que la Casa Vicens sigui un dels pocs edificis que conserven peces fetes amb aquesta tècnica tan distintiva del modernisme.

El projecte de rehabilitació concep la recuperació de l’entrada tal com era originalment i, per això, s’han eliminat peces refetes amb guix de quan es va ampliar l’espai i s’han realitzat reproduccions que completen els espais buits.

Planta primera

Al replà de l’escala de la primera planta s’han recuperat els estucs planxats amagats sota una capa de pintura blanca i s’ha deixat al descobert la policromia original. Formaven part de la secció de l’escala que actualment queda com a testimoni.

En aquest mateix nivell s’ha realitzat una sèrie de cales per determinar la policromia de les diverses decoracions que cobreixen les parets i els sostres. Així s’ha pogut documentar la paleta de colors originals que difereixen dels que s’hi veuen actualment. Gaudí relaciona cada una de les estances amb si mateixa i entre si, tant en l’àmbit cromàtic com simbòlic. Aquesta interrelació s’entén més a mesura que es recuperen les policromies originals, més intenses i fosques.

Gaudí concep l’interior de la casa com l’exterior i a la inversa, per això trobem fauna i flora mediterrània a tota la decoració interior.

Exposicions

Una sèrie d’espais expositius, tant de caràcter permanent com temporal, complementen la visita a la Casa Vicens.

Més informació