Antoni Gaudí

Antoni Gaudí i Cornet (25 juny 1852- 10 juny 1926) és una de les figures més destacades de l’arquitectura universal pel seu arrelament a l’arquitectura més tradicional, juntament amb la seva genialitat excepcionalment trencadora tant en la forma com en els sistemes constructius i estructurals dels seus projectes.

En la seva varietat d’obres, que van des de cases unifamiliars, edificis d’habitatges, palaus, edificis religiosos fins a encàrrecs particulars, mostra la seva creativitat i visió innovadora, artífex d’un llenguatge arquitectònic únic, personal i sense precedents.

Barcelona és la ciutat de Gaudí. Sis dels edificis que va construir a la ciutat formen part de la Llista del Patrimoni Universal de la UNESCO, d’entre els quals, la Casa Vicens des de 2005.

La Casa Vicens és el primer projecte de l’arquitecte que es materialitza amb la construcció: és la primera casa on Gaudí aplica per primera vegada tot el seu bagatge previ, amb totes les fonts, influències, experiències en altres projectes, i la seva idea d’habitatge unifamiliar, com un tot unitari, on construcció i ornamentació s’integren de tal manera que no es puguin entendre l’una sense l’altra.

A la Casa Vicens trobem una sèrie d’elements recurrents en tota la seva obra posterior, en alguns casos evolucionats, però sempre amb aquesta concepció inicial, aquest “Gaudí abans de Gaudí”.

Exposicions

Una sèrie d’espais expositius, tant de caràcter permanent com temporal, complementen la visita a la Casa Vicens.

Més informació