Projecte museològic

La proposta museològica de la Casa Vicens consisteix a recuperar i donar a conèixer la primera casa de Gaudí al món, tal com l’arquitecte la va concebre originalment.

A la casa apareix l’essència de l’univers Gaudí, amb els elements constructius, decoratius i simbòlics que seran recurrents en tota la seva obra posterior.

La configuració de la Casa Vicens i de la finca és el resultat dels diversos canvis i transformacions duts a terme al llarg de la seva història, amb tres espais clarament diferenciats: la construcció original de 1883, obra d’Antoni Gaudí; l’ampliació realitzada el 1925 per Joan Baptista Serra de Martínez; i el jardí que l’envolta.

Els espais gaudinians originals s’han recuperat gràcies a un treball rigorós i a un procés de restauració curós i meticulós. A més a més, el projecte ha sabut adaptar els espais corresponents a l’ampliació realitzada el 1925 per donar cabuda als diversos serveis que el nou espai museístic i cultural requereix, amb una intervenció arquitectònica contemporània molt respectuosa amb l’obra original al mateix temps que és atrevida en la formalització, posa en valor i en maximitza la funcionalitat, i continua amb l’esperit innovador propi de la casa.

És un pla museològic basat en la investigació i els continguts, i en la planificació i posada en marxa d’un model de gestió propi que pivota sobre l’eficiència, la sostenibilitat i el compromís a llarg termini.

La Casa Vicens pretén ser un espai singular de coneixement, cultura, trobada, oci i gaudi; una autèntica experiència de descobriment total de l’extraordinari univers gaudinià. La visita a la casa, amb una museografia participativa, es complementa amb una exposició permanent, exposicions temporals i un programa d’activitats culturals i educatives que integren les diferents disciplines artístiques per al gaudi de tots els públics.

Com a Patrimoni Mundial UNESCO, el projecte museològic de la Casa Vicens respon també als criteris de valor universal excepcional amb els que va ser declarat en 2005, dins de l’epígraf “Obres d’Antoni Gaudí” basant-se en tres criteris:

Criteri (i): L’obra d’Antoni Gaudí representa una contribució creativa excepcional i remarcable al desenvolupament de l’arquitectura i de la construcció de finals del segle XIX i principis del segle XX.

Criteri (ii): El treball de Gaudí representa un important intercanvi de valors, estretament associats als corrents culturals i artístics del seu temps, representats pel modernisme català. Va anticipar i va influenciar un bon nombre de formes i tècniques que van ser rellevants per al desenvolupament de la construcció moderna del segle XX.

Criteri (iv): L’obra de Gaudí representa una sèrie d’exemples extraordinaris de la tipologia de construcció de l’arquitectura de principis del segle XX, tant residencial com pública, al desenvolupament de la qual Gaudí va contribuir d’una manera significativa i creativa.

Exposicions

Una sèrie d’espais expositius, tant de caràcter permanent com temporal, complementen la visita a la Casa Vicens.

Més informació