Pla museològic: preservació i recuperació de l’obra de Gaudí

L’objectiu principal de la proposta museològica de la Casa Vicens és recuperar i posar en valor l’obra original de la casa projectada per Antoni Gaudí entre els anys 1883 i 1885, donat que l’edifici i la finca han patit diverses transformacions des de la seva primera construcció.

Durant els més de 130 anys d’història de la casa, l’edifici ha esdevingut un reflex immediat de les transformacions i canvis en la vida familiar dels seus residents i de les modificacions urbanístiques municipals. Un dels canvis més significatius es va produir l’any 1925, quan la casa d’estiueig va ser ampliada per encàrrec de la família Jover, propietària de la casa des del 1899, per convertir-la en la seva residència habitual. El projecte de reforma va ser projectat per Joan Baptista Serra de Martínez (1888-1962) –arquitecte amb qui Gaudí tenia amistat– i va comptar amb el seu vist i plau. En aquells moments, la Casa Vicens va passar de ser una casa unifamiliar a acollir tres habitatges, un per planta. La imprescindible construcció d’una nova escala per accedir als tres pisos, va comportar la desaparició de l’escala original de l’obra de Gaudí. L’eixamplament del Carrer de Les Carolines, que es va portar a terme al mateix temps que s’ampliava la casa, va comportar també una modificació significativa de l’accés a la casa.

Amb aquesta ampliació, l’immoble va augmentar pràcticament el doble de la seva superfície. Com que, paral·lelament, el jardí també va ser ampliat fins a al límit amb l’actual carrer Príncep d’Astúries, la propietat de la Casa Vicens arriba llavors el seu moment de màxima expansió. A partir del 1935, la casa pateix diverses modificacions fins al 1964, any en què la finca assoleix l’estat en què ha arribat als nostres dies.

Amb l’objectiu de mantenir al màxim el rigor històric i científic, l’equip del projecte ha consultat diferents fonts documentals d’informació de l’època per tal de ser el màxim fidel possible al projecte original.

La visita a la casa serà completada amb una exposició permanent, que girarà a l’entorn dels tres eixos següents: la història de la Casa Vicens; la Casa Vicens com imprescindible manifest de l’obra de Gaudí; i la casa en el seu context social, cultural i artístic. La Casa Vicens comptarà també amb un programa d’exposicions temporals i uns programes amb activitats culturals i educatives per a tots els públics.

 

 

Descobreix la Casa Vicens, el Gaudí inèdit

La primera casa del gran arquitecte del modernisme. Declarada patrimoni mundial per la UNESCO.

Més informació