La restauració de la ceràmica de la Casa Vicens

Quan hi vaig anar a prendre les mides del solar, estava totalment cobert d’unes floretes grogues, que són les que vaig adoptar com a tema ornamental a la ceràmica

Amb aquestes paraules Antoni Gaudí descrivia al seu col·laborador Joan Bergós com va inspirar-se en la natura més immediata, adoptant les flors de clavell de moro o clavellines com a element ornamental per a les rajoles ceràmiques de la façana de la Casa Vicens, esdevenint un dels elements més representatius de la casa.

En l’actual projecte de restauració que s’està duent a terme, un acurat estudi ha identificat les peces ceràmiques que presentaven un alt grau de deteriorament amb l’objectiu de substituir-les, reproduint-les amb la mateixa tècnica de trepa amb què van ser fetes.

La tècnica de trepa consisteix en preparar una plantilla d’un material impermeable, com pot ser un full de plàstic, retallant la forma / dibuix de la imatge. Col·loquem la plantilla sobre l’esmalt i apliquem el color amb l’ajuda d’un pinzell, esponja, etc. aconseguint deixar passar el color simplement per la part retallada per copiar la imatge sobre l’esmalt cru.

La restauració de les peces ceràmiques ha estat realitzada per Manel Diestre, ceramista i mestre artesà, fundador del taller de ceràmica Sot, especialitzat en la restauració del patrimoni arquitectònic.

Descobreix la Casa Vicens, el Gaudí inèdit

La primera casa del gran arquitecte del modernisme. Declarada patrimoni mundial per la UNESCO.

Més informació