L’adequació al nou ús cultural de la Casa Vicens

La configuració actual de la Casa Vicens i la seva finca és el resultat dels diferents canvis i transformacions soferts al llarg de la seva història, conformant tres espais clarament diferenciats: la construcció original de 1883-1885, obra d’Antoni Gaudí; l’ampliació realitzada l’any 1925 per Joan Baptista Serra de Martínez; i el jardí que l’envolta.

Atenent a la seva nova funció museística i cultural, el projecte de rehabilitació planteja adaptar els espais de l’edifici que corresponen a l’ampliació de l’any 1925, per tal de donar cabuda als diferents serveis que requereixen els nous espais culturals. D’aquesta manera s’aconsegueix no tenir que modificar les dependències gaudinianes.

En primer lloc, els espais de l’obra de Serra de Martínez tindran la funció de donar servei al visitant i complementar el recorregut de la visita per tota la casa. En la planta baixa, s’ubicarà la zona d’acollida als visitants; mentre que a la planta primera i segona, s’adaptaran els espais per acollir les sales d’exposició permanent centrades en l’edifici i les exposicions temporals i activitats contemplades en el projecte museològic.

En segon lloc, aquesta ampliació de 1925 permet resoldre l’accessibilitat a l’edifici. S’ordena la circulació dins l’edifici amb la construcció d’una nova escala que recupera la original de la casa unifamiliar i que va desaparèixer amb l’ampliació. També s’hi incorpora un ascensor que connecta totes les plantes de la casa i arriba fins a la coberta.

Per últim, en la planta soterrani, tant de l’edifici original com de l’ampliació –espais que han estat transformats al llarg del temps– s’ubicarà la llibreria i la botiga. Les diferents instal·lacions (llum, climatització, dades) que es requereixen per al funcionament del nou equipament, així com la zona de banys i altres espais d’ús intern, se situen també en aquesta planta soterrada.
A l’extrem final del jardí, s’ubicarà l’espai cafè.

Descobreix la Casa Vicens, el Gaudí inèdit

La primera casa del gran arquitecte del modernisme. Declarada patrimoni mundial per la UNESCO.

Més informació
× 2€ de descompte reservant amb una setmana d'antelació.