30/01/1883: sol·licitud de permís d’enderroc

Un dia com avui de fa 135 anys, el 30 de gener de 1883, Manuel Vicens i Montaner va sol·licitar permís a l’Ajuntament de la vila de Gràcia per enderrocar la casa heretada de la seva mare, que estava en mal estat de conservació, i construir-hi al seu lloc l’edifici que acabaria sent la Casa Vicens.

Uns dies després de rebre l’acceptació per part del consistori, el 20 de febrer d’aquell mateix any, el senyor Vicens va presentar una nova instància a l’Ajuntament de la vila. Tal com havia anticipat, s’hi sol·licitava el permís per construir una casa nova segons el projecte que signava el jove arquitecte Antoni Gaudí.

El conjunt de plànols que acompanyaven la sol·licitud feta a l’Ajuntament van ser localitzats l’any 1969 per Joan Bassegoda Nonell (1) a l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia. Aquesta interessant troballa va permetre recuperar amb exactitud el moment de construcció de la casa i endarrerir la seva datació a l’any 1883. Fins aleshores els inicis de la Casa Vicens s’havien situat al 1878-1879 (2), coincidint amb el moment en què Antoni Gaudí finalitzà els estudis d’arquitectura.

Aquesta primera proposta de datació venia de Ràfols, el primer biògraf d’Antoni Gaudí, però com veiem en els documents presentats a l’Ajuntament no és fins al 1883 que s’acaba signant el projecte. És possible, doncs, que passessin alguns anys des que el senyor Vicens va fer l’encàrrec a Gaudí fins que s’iniciessin els tràmits per a dur-lo a terme.

 

(1) BASSEGODA NONELL, J. “El proyecto de la casa Vicens de Antonio Gaudí. Cronología de una obra notable”, La Vanguardia, Barcelona, 8 de març de 1969.

(2) Joan Francesc Ràfols, en la biografia que escriu sobre Antoni Gaudí, publicada l’any 1929, situa la construcció de la Casa Vicens en l’any 1878, contemporàniament al projecte de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense.

Descobreix la Casa Vicens, el Gaudí inèdit

La primera casa del gran arquitecte del modernisme. Declarada patrimoni mundial per la UNESCO.

Més informació