Definició del concurs 

Casa Vicens SA (d’ara endavant, “Casa Vicens” o “l’Organitzador”), amb domicili social al carrer Carolines 20-26, 08012 de Barcelona i amb CIF A86825791, organitza un concurs amb motiu del seu primer aniversari a través del seu perfil d’Instagram, @casavicens, i concretament a través de la funcionalitat d’Instagram Stories.

 Durada del concurs

El concurs començarà el 17 d’octubre i finalitzarà el 13 de novembre de 2018 a les 23:59 hores, ambdós dies inclosos. Els usuaris que participin després d’aquesta data no formaran part del concurs.

L’Organitzador es reserva el dret d’ajornar, ampliar, suspendre, cancel·lar o modificar la durada del concurs en qualsevol moment abans que finalitzi.

 Condicions de participació

Per poder participar a “El passaparaula de Casa Vicens” s’han de complir els següents requisits: ser persona física, tenir més de divuit (18) anys i, en cas de ser guanyador, tenir disponibilitat per gaudir del premi abans del 31 de desembre de 2018.

La participació en aquest concurs és totalment gratuïta, no té cap cost per al concursant. L’Organitzador es reserva el dret de no admetre o d’expulsar en qualsevol moment un concursant que impedeixi o dificulti el desenvolupament del concurs.

Queden explícitament exclosos de la participació en aquest concurs els empleats de Casa Vicens i de qualsevol de les empreses que presta serveis a Casa Vicens.

 Idioma del concurs 

L’idioma d’aquest concurs és el català, tant per a la realització de les preguntes com per l’idioma de la resposta correcta.

Mecànica del concurs

“El passaparaula de Casa Vicens” es desenvoluparà en el perfil d’Instagram de @casavicens i consta de 28 preguntes, cadascuna d’elles relacionada amb una lletra de l’abecedari en català.

L’Organitzador publicarà cada dia en el seu perfil, a través d’Instagram Stories, una pregunta relacionada amb Casa Vicens la resposta de la qual es podrà trobar al web www.casavicens.org.

Els participants hauran de respondre fins a les 23:59 hores del mateix dia. Es recomana emetre una única resposta a cada pregunta per participant; en el cas de les persones que responguin a una pregunta amb més d’una resposta només es comptabilitzarà la primera. La resposta ha d’estar perfectament escrita, en cas contrari, no es comptabilitzarà. Si la resposta és correcta s’atorgarà 1 punt.

Cada dia abans de la publicació de la nova pregunta es publicarà la resposta a la pregunta del dia anterior.

 Selecció de guanyadors

Guanyaran “El passaparaula de Casa Vicens” els tres usuaris amb més punts.

Si en finalitzar el concurs hi hagués empat entre diverses persones, es faria el desempat el 14 de novembre de 2018 sobre la base de noves preguntes fins que només quedés una persona per a cadascun dels tres premis.

El dia 14 de novembre de 2018 es farà públic el nom dels tres guanyadors a través del format Stories de @casavicens i s’enviarà, posteriorment, un missatge privat a cadascun dels guanyadors.

Premis 

Primer premi: visita Sunset Premium a la Casa Vicens i sopar al restaurant Hofmann (estrella Michelin), situat al carrer Granada del Penedès 14, 08006 de Barcelona, per a dues persones.

Segon premi: visita Sunset Premium a la Casa Vicens per a dues persones i kit premium regal de la llibreria La Capell.

Tercer premi: visita guiada a la Casa Vicens per a dues persones i kit regal de la llibreria La Capell.

El premi no és transferible ni es pot canviar per diners.

Aquests premis s’han de gaudir abans del 31 de desembre de 2018, amb l’acord previ de Casa Vicens per a la gestió i comprovació de la disponibilitat de places.

 Drets de la propietat intel·lectual

Casa Vicens es reserva el dret de fer servir els noms i les imatges dels concursants guanyadors així com de tots els participants per tal de difondre’ls en els seus canals de comunicació i utilitzar-los amb finalitats publicitàries i d’arxiu d’imatges sense necessitat de fer-ne cap notificació explícita.

Llei aplicable i tribunals competents

Aquest concurs i les bases legals corresponents es regiran pel dret espanyol comú vigent, i els jutjats competents per prendre coneixement de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de la ciutat de Barcelona.

La participació a “El passaparaula de Casa Vicens” implica l’acceptació de totes les condicions prèviament establertes en aquestes bases.